Ledningsregistrering

Alle ledningsejere har interesse i at have kendskab til, hvor de har ledninger i jorden – både til brug for administration af ledningsnettet, men også for at kunne videregive oplysninger til brug for graveprojekter.

Landinspektør Vest har stor erfaring med ledningsregistrering, og vi bistår graveentreprenører med alle former for opmåling, afmærkning, databehandling og formidling.

Vi har erfaring med ledninger inden for:

  • Kloakering
  • Fjernvarme
  • Elforsyning
  • Telefon
  • Antenne
  • Vandforsyning
  • Vandafledning
  • Fiberledninger
Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt