Skelafsætning og rådgivning om skelproblemer

Skelfastlæggelse kan kun udføres af en praktiserende landinspektører. De fleste af byggelovens bebyggelsesregulerende bestemmelser knytter sig i større eller mindre omfang til skellet. Derfor bør man i forbindelse med et byggeri der skal placeres tæt på skel altid få foretaget en skelafsætning. 

Kommunernes tekniske forvaltninger stiller ved udstedelse af byggetilladelser ofte krav om, at nyt byggeri afsættes i forhold til skel, og det er altid grundejeren selv, der er ansvarlig for, at byggeriet overholder gældende afstands- og højdekrav mod skel.

Skelafsætning er hensigtsmæssig i flere forskellige sammenhænge:

  • Ved alle former for til- og nybygninger der er forholdsvis tæt på skel

  • Ved ejendomshandler

  • Ved etablering af hegn og beplantning

  • Ved indgåelse af aftaler f.eks. oversigts- og færdselsrettigheder

  • Før afholdelse af hegnssyn

 

Et lille stemningsbillede af en betonskelpæl, fra en af vores mange skelafsætninger. Efter noget tid, blev den dækket af mos.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt