Skelafsætning og rådgivning om skelproblemer

Skelfastlæggelse kan kun udføres af en praktiserende landinspektører.  De fleste af byggelovens bebyggelsesregulerende bestemmelser knytter sig i større eller mindre omfang til skellet. Derfor bør man i forbindelse med et byggeri der skal placeres tæt på skel altid få foretaget en skelafsætning. Kommunernes tekniske forvaltninger stiller ved udstedelse af byggetilladelser ofte krav om, at nyt byggeri afsættes i forhold til skel, og det er altid grundejeren selv, der er ansvarlig for, at byggeriet overholder gældende afstands- og højdekrav mod skel. Skelafsætning er derfor hensigtsmæssig i flere forskellige sammenhænge:

 
  • ved alle former for til- og nybygninger der er forholdsvis tæt på skel

  • ved ejendomshandler

  • ved etablering af hegn og beplantning

  • ved indgåelse af aftaler f.eks. oversigts- og færdselsrettigheder

  • før afholdelse af hegnssyn

 

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt