Skelforretning

Hvis det ved en skelafsætning konstateres, at der ikke er overensstemmelse mellem de gamle skelmål og forholdene i marken, og der ikke kan opnås enighed mellem parterne om skellets placering, kan skellet alene fastlægges ved afholdelse af en såkaldt skelforretning.

 

Landinspektør Vest rådgiver om reglerne og økonomien ved en skelforretning.

 

Der kan være særlige forhold der skal tages hensyn til bl.a. forsikringsforhold til dækning af udgifterne samt habilitet.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt