Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Holger Danskes Plads 8.1
Herning: Birk Centerpark 40, L69

Ejerlejlighedsopdeling

Er der mulighed for at opdele en ejendom i ejerlejligheder, kan ejendommen sælges som individuelle lejligheder, som særskilt kan belånes.
Dermed har ejeren ofte mulighed for en betydelig økonomisk gevinst, frem for at sælge ejendommen i sin helhed.  

Loven om ejerlejligheden giver mulighed for at opdele følgende bygninger i ejerlejligheder:

  • Nye bygninger, opført efter 1. juli 1966

  • Bygninger med højst to beboelseslejligheder

  • Fredede bygninger

  • Bygninger til erhverv

  • Bygninger med uudnyttede loftsarealer – (kun nye boliger i tagetagen kan opdeles særskilt)

  • Bygninger tilhørende almene boligorganisationer (kun i særlige situationer)

  • Bygninger med blandet bolig og erhverv (kun i særlige situationer)

Vi er klar med professionel rådgivning om de muligheder, der findes, hvis du overvejer at opdele din ejendom i ejerlejligheder.
Men vi vil gerne ind i forløbet så tidligt som muligt. For ved omdannelse af ældre erhvervsejendomme til beboelsesejendomme er det afgørende, at opdelingen sker inden der udstedes ibrugtagningstilladelse, da ejendommen ellers ikke vil kunne opdeles i ejerlejligheder.

Malene Foldager Andersen har skrevet speciale om ejerlejlighedsloven, og vi har derudover mange års erfaring med at håndtere ejerlejlighedssager. Derfor kan du trygt kontakte os.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt