Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Holger Danskes Plads 8.1
Herning: Birk Centerpark 40, L69

Grave og efterbehandlingsplaner for grusgrave

I følge råstofloven skal en tilladelse til råstofindvinding indeholde vilkår om, at indvindingen og efterbehandlingen sker efter en plan, som indeholder hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen.

Forud for udarbejdelse af en grave- og efterbehandlingsplan er det nødvendigt at gennemføre en opmåling af de eksisterende forhold med hensyn til koter, søer, veje, bygninger mv.

Landinspektør Vest har stor erfaring med at udarbejde det nødvendige kortgrundlag til brug for udarbejdelse af en grave- og efterbehandlingsplan.
Vi er også gerne behjælpelige med at udforme selve grave- og efterbehandlingsplanen.

Efterbehandlingsplanens formål:
Er at sikre en fornuftig udformning samt anvendelse af grusgraven efter endt indvinding.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt