Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Holger Danskes Plads 8.1
Herning: Birk Centerpark 40, L69

Rådgivning om ekspropriation

Ekspropriation finder sted, når staten eller kommunen har behov for at erhverve sig et areal eller en tinglyst ret til f.eks. færdsel på et privatejet areal.

Der kan være flere grunde til ekspropriation, men typisk er det fordi et nyt vejanlæg skal etableres, et ledning skal nedgraves eller en lokalplan skal virkeliggøres.

Landinspektør Vest har stor erfaring med ekspropriation og deltager løbende i ekspropriationssager som rådgivere over for offentlige myndigheder og bygherrer eller som bisidder for private grundejere - både før og under processen.

Alternativet til ekspropriation er den såkaldte frivillige forhandling, hvor vi har stor erfaring i at bistå som uvildig person i forhandlingerne mellem myndighed og berørte lodsejere.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt