Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Holger Danskes Plads 8.1
Herning: Birk Centerpark 40, L69

Skelafsætning og rådgivning om skelproblemer

Skelfastlæggelse kan kun udføres af en praktiserende landinspektører. De fleste af byggelovens bebyggelsesregulerende bestemmelser knytter sig i større eller mindre omfang til skellet. Derfor bør man i forbindelse med et byggeri der skal placeres tæt på skel altid få foretaget en skelafsætning. 

Kommunernes tekniske forvaltninger stiller ved udstedelse af byggetilladelser ofte krav om, at nyt byggeri afsættes i forhold til skel, og det er altid grundejeren selv, der er ansvarlig for, at byggeriet overholder gældende afstands- og højdekrav mod skel.

Skelafsætning er hensigtsmæssig i flere forskellige sammenhænge:

  • Ved alle former for til- og nybygninger der er forholdsvis tæt på skel

  • Ved ejendomshandler

  • Ved etablering af hegn og beplantning

  • Ved indgåelse af aftaler f.eks. oversigts- og færdselsrettigheder

  • Før afholdelse af hegnssyn

 

På billedet ses en mosdækket betonskelpæl. 

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt