Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Holger Danskes Plads 8.1
Herning: Birk Centerpark 40, L69

Udstykning og udstykningsplaner

Ved en udstykning fraskilles et areal fra en eksisterende ejendom. Efterfølgende udgør arealet en ny selvstændig ejendom, med et eller flere matrikelnumre og med mulighed for salg.

Hvis man ønsker eller overvejer at opdele ens ejendom i én eller flere byggegrunde med salg for øje, kan vi rådgive om, hvilken løsning der vil være den optimale i den enkelte situation. Vi kan udarbejde en udstykningsplan for ejendommen, hvor vi tager højde for de bindinger, der er pga. den offentlige planlægning, lovgivning og fra tinglyste servitutter.

Ud fra situationsplaner og højdekurver kan vi udarbejde et forslag til den bedste udnyttelse af grunden, rådgive om udsigtsmuligheder og andre fordele, der bør tages hensyn til. Efterfølgende gennemfører vi den nødvendige myndighedsbehandling.

Vi kan tilbyde rådgivning om de muligheder, der kan være i forbindelse med udstykning af en ejendom. Vi kan evt. formidle en erklæring om ejendommens manglende udstykningsmuligheder, eller evt. en erklæring til skatteforvaltningen om, at en udstykning vil medføre væsentlige værdiforringelser på restejendommen.

 På billedet er Svend ved at måle med totalstation. 

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt