Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Holger Danskes Plads 8.1
Herning: Birk Centerpark 40, L69

Urnenedsættelse på privat ejendom

Ønsker du at nedsætte urnen på privat ejendom eller grund skal der ansøges om tilladelse ved stiftet, og for at få tilladelse skal følgende betingelser være opfyldt:

Ejendommen skal som udgangspunkt være på mindst 5000 kvadratmeter.

  • Urnen skal bestå af et materiale, der er vandopløseligt, f.eks. pap, støbt papirmasse, støbt papirmasse eller lignende.
  • At der på ejendommen bliver tinglyst en deklaration, som forpligter ejeren af grunden til i de næste 10 år fra urnens nedsættelse ikke at grave så dybt, at urnen bliver berørt.
  • At urnen nedgraves i mindst 1 meters dybde.
  • At der, på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke bliver anbragt en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads.

Der bliver ikke givet tilladelse til kistebegravelse på privat ejendom.

 

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt