Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Holger Danskes Plads 8.1
Herning: Birk Centerpark 40, L69

Vindmøller

Landinspektør Vest har været med i planlægningen og realiseringen af flere vindmølleprojekter.

Det har selvsagt givet os en stor erfaring med at tackle de mange forskellige udfordringer og problemstillinger, som et vindmølleprojekt ofte afføder.

Vi udarbejder bl.a:

  • Materialer til belysning af naboforhold f.s.v. angår støj-, skygge- og afstandskra

  • Kortbilag til VVM-redegørelser, kommuneplantillæg og lokalplaner

  • Lodsejerlister og kortbilag til aftaler med lodsejere og vindmøllekøberne

  • Deklarationer om vingeslag, ledninger mv.

  • Udstykning af vindølleparcellerne

Vi rådgiver med:

  • Lodejere der føler sig generet af en ny vindmølle som nabo, og vi kan bl.a. kontrollere om afstandskravet er overholdt
  • Om specielle forhold, som efter vores opfattelse bør indgå i lokalplanen for det aktuelle vindmølleprojekt

Vi kan også deltage aktivt i lodsejerforhandlinger om erstatninger og vederlag, ligesom vi kan udarbejde principper for en fordeling af disse.

Afsætning af møllefundamenter, indmåling af koter og geotekniske boringer, indmåling af afstande til naboernes stuehuse mv. er også en del af vores arbejde i sådanne projekter, ligesom vi deltager i processen med etablering af adgangsveje, kranpladser, transformerstationer osv.

 

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt