Vores profil

Landinspektør Vest i Skjern er etableret i 2008, men firmaet har rødder tilbage til 1939.

Malene Foldager Andersen der er ejer og daglig leder af firmaet har arbejdet som praktiserende landinspektør i 13 år, og heraf har de sidste 9 år været i Skjern. Malene er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet, og via uddannelse og erfaring fra praksis har hun fået en bred og meget høj faglig viden indenfor det landinspektørfaglige felt.

Mona Trærup Lassen startede ved Landinspektør Vest 1. juni 2017. Mona blev uddannet landinspektør i 1998 fra Aalborg Universitet. Mona har efterfølgende fået stor erfaring og en meget bred faglig viden fra tidligere beskæftigelser i landinspektørpraksis og ved kommunen.

Med udgangspunkt i en lokal og regional forankring, høj tilgængelighed, professionel rådgivning, effektiv sagsbehandling og den nyeste teknologi sikrer vi, at vores kunder træffer vigtige og rigtige beslutninger på det optimale grundlag. Virksomheden beskæftiger erfarne og selvstændigt tænkende medarbejdere, der er vant til at tage ansvar og rådgive kunderne kompetent og professionelt. Dertil kommer at Landinspektør Vest er medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening og forsikret i Landinspektørernes Gensidige Ansvarsforsikring. Det giver vore kunder en ekstra tryghed i, at vi altid følger gældende regler og har adgang til den nyeste ekspertviden på området.

Billedet ovenfor er taget på en studietur til London i 2018. 

Vores rødder: Landinspektør Knud Lindhard drev landinspektørvirksomhed i Skjern fra omkring 1939 - først alene og siden med Landinspektør Mogens Poulsen fra Videbæk. Ved Lindhards pensionering i 1989 overtog Mogens Poulsen firmaet. Vi har overtaget de gamle arkiver efter Mogens Poulsen, og derfor har vi mange brugbare oplysninger om ejendommene i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 
Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt