Uranusvænget
Uranusvænget i Esbjerg

Opførelse af 16 nye boliger på Uranusvænget er påbegyndt. De første 8 boliger er færdig til påske.

Vi står for udstykning, bygningsafsætning, tinglysning af deklarationer mv.  

 

Danmark Protein
Mejericentret i Nr. Vium

Vi har i perioden fra 2008 - 2017 været fast landinspektør på et af Danmarks største byggeprojekter.

Vi har udarbejdet lokalplan, lavet diverse matrikulære arbejder, lavet situationsplaner, bygningsafsætninger, ledningsregistrering, ydet rådgivning mv.  

Isværket
Isværket i Esbjerg

Opførelse af isværket i Esbjerg er godt igang.

Vi har stået for afsætning af pæle til fundering, fundamentet og elementerne.

Innovest
Innovest i Skjern

Opførelse af Innovest i Skjern er afsluttet, og den sidste finpudsning af udendørsarealerne er ved at være afsluttet. Bygningen blev indviet i september 2015.

Vi har stået for afsætning af elementer, søjler, beslag til vinduer, facader, belægning mv.

Træningsstation
Mærsk Training  i Esbjerg

Opmåling af flatform til brug for nyt projekt

Opmålingen blev udført i sommeren 2015

 

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Udvidelse af Skjern Bank Arena i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter blev påbegyndt i efteråret 2014.

Vi har stået for opmåling af søjler og eksisterende vægge samt for selve afsætningen.  

Den nye Skjern Bank Arena blev indviet i august 2015 .

Byparken
Byparken i Skjern

Etape 1 af Byparken er rigtig godt i gang, og nu er etape 2 også påbegyndt.

Vi har udarbejdet situationsplan og udstykket grunden.

De første rækkehuse blev afsat i oktober 2015

Kontor og butikslokaler
Kontor og butikslokaler i Skjern

Partner Revision flyttede ind i bygningen i starten af 2015.

Vi har stået for udstykning af grunden samt afsætning af bygningen.

Byggeriet blev færdigt i 2015.

Byparken
Bækkevangen i Skjern

De gamle samlestalde blev nedrevet i sommeren 2014, og herefter er det gået stærkt.

Vi har stået for udstykningen af de nye parcelhusgrunde samt for afsætningen af det første parcelhus.

 

ABC
ABC i Tarm

Tilbygning til ABC i Tarm.

Vi har stået for arealoverførsel og skelafsætning.

Ringkøbing
Satellitten i Ringkøbing

Instituationen Skælbæk Centret Satellit Holmelunden skal have nye lokaler.

V har i efteråret 2014 stået for afsætningen af bygningerne.

Byggeriet forventes færdigt i 2015.

Bro over Vorgod å
Bro over Vordgod å

Den gamle bro blev fjernet i september 2014. Vi står for afsætningen af den nye bro.

Broen blev færdig i foråret 2015.

Smørblomsten
Udstykning af 9 byggegrunde i Ringkøbing

 Vi har udstykket 9 byggegrunde ved Smørblomsten i Ringkøbing.

Derudover har vi stået for projektering af veje, ledninger, vendepladser mv.

Projektet er påbegyndt i sommeren 2014.

 

Lambæk Vandværk
Lambæk Vandværk

Lambæk Vandværk ved Mourier Pedersens Plantage. Vandværket er ca 1400 m², og forventes færdigt i slutningen af 2014.

Vi har afsat veje og bygninger samt udstykket grunden.

Vindmøller í Troldhede
Vindmøller í Troldhede

Vi har bistået med projekteringen ved udarbejdelse af kortbilag og lodsejerlister.

Vi har lavet situationsplaner, udstykninger, afsætning af møller, veje og teknik, tinglysning af deklarationer om vingeslag og veje mv.

Bredgade
Bredgade i Skjern

Nye ejerlejligheder i Bredgade i Skjern.

Byggeriet blev afsluttet i foråret 2014.

Vi har stået for udarbejdelse af situationsplan, afsætning samt ejerlejlighedsopdelingen

Arinco i Videbæk
Arinco i Videbæk

Tilbygning ved Arinco i Videbæk.

Vi har stået for afsætninger forskellige steder på mejeriet.

I vinteren 2013 har vi afsat to tilbygninger til laboratoriet/kontoret.

Fredensgade
Fredensgade/Østergade i Skjern

Renovering af lejlighederne i Skjern er rigtig godt i gang.

Vi har opmålt koter i lejligheder og på trapper til brug for projektering.

Lagerhal i Spjald
Ny lagerhal til Billig-arbejdstøj.dk i Spjald

Bygningen er 1100 m², og den blev indviet i efteråret 2014. En ny tilbygning er opført i 2015

Vi har stået for udarbejdelse af lokalplan, udstykning og afsætning af bygning.

I forbindelse med udvidelsen i 2015 har vi stået for arealoverførslen.

Nye haller til vestjyllands Andel
Nye lagerhaller til Vestjyllands Andel i Borris.

Vi har stået for opmåling af koter samt afsætningen.

Hallerne blev afsat vinteren 2013/2014.

Jernbane i Skjern
Jernbane i Skjern

Afsætning af korrekte overkørsler i Skjern. Vi blev anmodet om at hjælpe ved opretning af to fejlprojekterede overkørsler.

Afsætningen blev udførst i efteråret 2013.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt