Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Holger Danskes Plads 8.1
Herning: Birk Centerpark 40, L69
Mejericentret i Nr. Vium

Vi har i perioden fra 2008 - 2019 været fast landinspektør på et af Danmarks største byggeprojekter.

Vi har udarbejdet lokalplan, lavet diverse matrikulære arbejder, lavet situationsplaner, bygningsafsætninger, ledningsregistrering, ydet rådgivning mv.  

Naturkraft i Ringkøbing

Opførsel af Naturkrafts 2000 m² store indendørs oplevelsesarena blev påbegyndt i sensommeren 2018.

Naturkrafts oplevelsesarena bliver omkranset af en vold der rejser sig mellem 3 og 15 meter over landskabet.

Vi står for bygningsafsætning.

Ånumvej i Skjern

På Ånumvej i Skjern er et nyt parcelhuskvarter med ca. 50 nye boliggrunde på vej.

Vi har lavet lokalplan og situationsplan. I efteråret 2018 er grundene ved at blive udstykket. 

Lind Hovedgade
Lejligheder ved Herning 

Opførsel af 24 lejligheder i Lind Hovedgade. Byggeriet blev påbegyndt i 2017.

Vi har stået for situationsplan, bygningsafsætning, sammenlægning, skelafsætning og ejerlejlighedsopdeling. 

Stauning Whisky 

Vi har i perioden 2015-2018 været fast landinspektør på byggeprojektet ved Stauning Whisky.

Vi har udarbejdet lokalplan, lavet diverse matrikulære arbejder, situationsplaner, bygningsafsætninger, ledningsregistrering, ydet rådgivning mv.

Etagebyggeri i Skjern

Nyt etagebyggeri på Bredgade 13 i Skjern.

Vi har stået for matrikulære arbejder, situationsplan, bygningsafsætning og ejerlejlighedsopdeling i perioden 2017 - 2019.

Ganeråparken i Skjern

Udstykning af de første 9 ud af 48 nye parcelhusgrunde ved Ganeråparken i Skjern påbegyndes i efteråret 2018.

Vi har lavet situationsplan, lokalplan og vi står for udstykning af grundene.

Rækkehuse på Fanø

Nye rækkehuse på Fanø påbegyndt i 2018.

Vi har stået for afsætning af veje, ledninger og bygninger.

Myrtueparken i Esbjerg

Opførsel af 16 nye rækkehuse påbegyndes foråret 2018.

Vi står for udstykning, bygningsafsætning, tinglysning af deklarationer mv.

Troldtekt i Troldhede

Ny stor produktionsbygning på mere end 10.000 kvm. blev påbegyndt i 2017. 

Vi har stået for situationsplan, bygningsafsætning, ledningsregistrering og skelafsætning. 

Urnegravsted

Vi har hjulpet flere pårørende med at få tilladelse til, at nedsætte en urne på privat ejendom.

Følgende forhold skal bl.a være opfyldt for at der kan gives tilladelse:

Ejendommen skal være over 5000 m², urnen skal kunne stå urørt i 10 år, der må ikke være anbragt en mindesten og der skal tinglyses en deklaration på ejendommen.

Innovest i Skjern

Opførelse af Innovest i Skjern er afsluttet. Bygningen blev indviet i september 2015.

Vi har stået for afsætning af elementer, søjler, beslag til vinduer, facader, belægning mv.

Opmåling af Videbæk Kirkegård

Vi har stået for en totalopmåling af hele kirkegården.

Vi har opmålt alle gravpladser og urnepladser samt alle tekniske installationer og bygninger.

Derudover har vi påført numre på de enkelte gravsteder.

Stauning Havn

Renovering af broer ved Stauning Havn er påbegyndt i efteråret 2018.

Vi har stået for opmåling af eksisterende broer og terræn. 

Arinco i Videbæk

To nye byggeprojekter ved Arinco påbegyndes til foråret 2018. 

Ved udvidelsen står vi for situationsplan og bygningsafsætning.

Omdannelse af slagterigrunden Skjern

Omdannelse af slagterigrunden i Skjern er godt i gang. Både Skjern Bykirke og AktivitetsCenter Skjern er overdraget til de nye ejere i 2018.  

Vi har stået for situationsplaner, afsætninger og udstykninger.

Ejerlejligheder i Esbjerg

Nye beboelseslejligheder opført på Kronprinsensgade i Esbjerg 2018.

Vi har stået for situationsplan, skelafsætning, bygningsafsætning og ejerlejlighedsopdeling.

Ældreboliger i Astrup

På den tidligere hotelgrund, er der ved at blive bygget 4 nye ældreboliger. 

Vi har stået for skelafsætning og bygningsafsætning.

Kunstpavillon i Videbæk

Opførsel af kunstpavillonen i Videbæk blev færddiggjort i 2017.

Vi har lavet lokalplan, situationsplan, skelafsætning, udstykning samt bygningsafsætning.

 Ny butik i Troldhede

Opførsel af ny købmandsbutik i Troldhede. Projektet startede i 2015 og blev færdiggjort i 2018.

Vi har lavet situationsplan, lokalplan, udstykning og bygningsafsætning.  

Danmarksgade i Skjern

6 nye lejligheder på Danmarksgade i Skjern blev færdiggjort i 2018. 

Vi har stået for situationsplan, udstykning, bygningsafsætning og ejerlejlighedsopdeling. 

Drejet i Snejbjerg

Opførsel af 19 nye rækkehuse på Drejet i Snejbjerg ved Herning i 2017.

Vi har stået for situationsplan og bygningsafsætning. 

Uranusvænget i Esbjerg

Opførelse af 16 nye boliger på Uranusvænget er afsluttet.

Vi har stået for udstykning, bygningsafsætning, tinglysning af deklarationer mv.  

 

Isværket i Esbjerg

Opførelse af isværket i Esbjerg er afsluttet.

Vi har stået for afsætning af pæle til fundering, fundamentet og elementerne.

Tarp ved Esbjerg

Opførelse af 13 nye rækkehuse på Tarp Byvej i 2018.

Vi har stået for udstykning, bygningsafsætning, tinglysning af deklarationer mv.

Mærsk Training  i Esbjerg

Opmåling af flatform til brug for nyt projekt

Opmålingen blev udført i sommeren 2015

 Vi har kontrolmålt platformen i 2017

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Udvidelse af Skjern Bank Arena i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter blev påbegyndt i efteråret 2014.

Vi har stået for opmåling af søjler og eksisterende vægge samt for selve afsætningen.  

Den nye Skjern Bank Arena blev indviet i august 2015 .

 
Byparken i Skjern

Vi har i perioden 2015-2017 stået for udarbejdelsen af situationsplan, skelafæstning, udstykning samt afsætning af rækkehuse og punkthuse. 

Kontor og butikslokaler i Skjern

Partner Revision flyttede ind i bygningen i starten af 2015.

Vi har stået for udstykning af grunden samt afsætning af bygningen.

Byggeriet blev færdigt i 2015.

Bækkevangen i Skjern

De gamle samlestalde blev nedrevet i sommeren 2014, og herefter er det gået stærkt.

Vi har stået for udstykningen af de nye parcelhusgrunde samt for afsætningen af det første parcelhus.

 

ABC i Tarm

Tilbygning til ABC i Tarm.

Vi har stået for arealoverførsel og skelafsætning.

Satellitten i Ringkøbing

Instituationen Skælbæk Centret Satellit Holmelunden skal have nye lokaler.

V har i efteråret 2014 stået for afsætningen af bygningerne.

Byggeriet forventes færdigt i 2015.

Bro over Vordgod å

Den gamle bro blev fjernet i september 2014. Vi står for afsætningen af den nye bro.

Broen blev færdig i foråret 2015.

Udstykning af 9 byggegrunde i Ringkøbing

 Vi har udstykket 9 byggegrunde ved Smørblomsten i Ringkøbing.

Derudover har vi stået for projektering af veje, ledninger, vendepladser mv.

Projektet er påbegyndt i sommeren 2014.

 

Lambæk Vandværk

Lambæk Vandværk ved Mourier Pedersens Plantage. Vandværket er ca 1400 m², og forventes færdigt i slutningen af 2014.

Vi har afsat veje og bygninger samt udstykket grunden.

Vindmøller í Troldhede

Vi har bistået med projekteringen ved udarbejdelse af kortbilag og lodsejerlister.

Vi har lavet situationsplaner, udstykninger, afsætning af møller, veje og teknik, tinglysning af deklarationer om vingeslag og veje mv.

Bredgade i Skjern

Nye ejerlejligheder i Bredgade i Skjern.

Byggeriet blev afsluttet i foråret 2014.

Vi har stået for udarbejdelse af situationsplan, afsætning samt ejerlejlighedsopdelingen

Arinco i Videbæk

Tilbygning ved Arinco i Videbæk.

Vi har stået for afsætninger forskellige steder på mejeriet.

I vinteren 2013 har vi afsat to tilbygninger til laboratoriet/kontoret.

Fredensgade/Østergade i Skjern

Renovering af lejlighederne i Skjern er rigtig godt i gang.

Vi har opmålt koter i lejligheder og på trapper til brug for projektering.

 
Ny lagerhal til Billig-arbejdstøj.dk i Spjald

Bygningen er 1100 m², og den blev indviet i efteråret 2014. En ny tilbygning er opført i 2015

Vi har stået for udarbejdelse af lokalplan, udstykning og afsætning af bygning.

I forbindelse med udvidelsen i 2015 har vi stået for arealoverførslen.

 
Nye lagerhaller til Vestjyllands Andel i Borris.

Vi har stået for opmåling af koter samt afsætningen.

Hallerne blev afsat vinteren 2013/2014.

Jernbane i Skjern

Afsætning af korrekte overkørsler i Skjern. Vi blev anmodet om at hjælpe ved opretning af to fejlprojekterede overkørsler.

Afsætningen blev udførst i efteråret 2013.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt