Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Erhvervsparken 11
Herning: Birk Centerpark 24
Mejericentret i Nr. Vium

Vi har i perioden fra 2008 - 2024 været fast landinspektør på et af Danmarks største byggeprojekter.

Vi har udarbejdet lokalplan, lavet diverse matrikulære arbejder, lavet situationsplaner, bygningsafsætninger, ledningsregistrering, ydet rådgivning mv.  

Jordfordeling 

Jordfordeling er et område vi kommer til at arbejde meget med i fremtiden. Vi har været landinspektør på en jordfordelingssag ved Ganer kær som er et af de seks erhvervsrettede jordfordelingsprojekter som der er givet støtte til fra staten. 

Vi har været med fra begyndelsen med ansøgning om puljemidler, og vi projektet blev afsluttet i foråret 2021. Billedet er taget i forbindelse med at det foreløbige projekt blev præsenteret for daværende Fødevareminister Mogens Jensen.

Udstykning i Silkeborg

Vi har afdelinger i Skjern og Herning, men vi har opgaver i hele landet. Vi står bl.a. for et byudviklingsprojekt med 30 nye byggegrunde ved Silkeborg

Vi står for diverse opmålinger til brug for byggemodning og for udstykning af grundene.

Arinco i Videbæk

Vi har siden 2013 haft et samarbejde med Arla omkring deres løbende byggeprojekter på Arinco.

Vi har stået for situationsplaner, bygningsafsætning, skelafsætning, udstykninger mv.

Stauning Whisky 

Vi har i perioden 2015-2018 været fast landinspektør på byggeprojektet ved Stauning Whisky.

Vi har udarbejdet lokalplan, lavet diverse matrikulære arbejder, situationsplaner, bygningsafsætninger, ledningsregistrering, ydet rådgivning mv.

Ny lagerhal i Spjald

Vi har i perioden  2014-2024 haft et løbende samarbejde med Billig-arbejdstøj.dk i Spjald.

Her har vi stået for lokalplan, udstykning, afsætning, arealoverførsel og sammenlægning.

Naturkraft i Ringkøbing

Opførsel af Naturkrafts 2000 m² store indendørs oplevelsesarena blev påbegyndt i sensommeren 2018 og vi har siden været fast landinspektør på byggeriet.

Vi har stået for bygningsafsætningen på Naturkraft.

 

Ånumvej i Skjern

Vi er i 2019 været medvirkende til dannelsen af et nyt parcelhuskvarter med ca. 50 byggegrunde på Ånumvej i Skjern

Vi har udarbejdet situationsplan, lokalplan og udstykning. 

Urnegravsted

Vi har siden 2013 hjulpet flere pårørende med at få tilladelse til, at nedsætte en urne på privat ejendom.

Følgende forhold skal bl.a være opfyldt for at der kan gives tilladelse:

Ejendommen skal være over 5000 m², urnen skal kunne stå urørt i 10 år, der må ikke være anbragt en mindesten og der skal tinglyses en deklaration på ejendommen.

Ganeråparken i Skjern

Udstykning af de første 9 ud af 48 nye parcelhusgrunde ved Ganeråparken i Skjern påbegyndes i efteråret 2018.

Vi har lavet situationsplan, lokalplan og vi står for udstykning af grundene.

Stauning Havn

Vi stod for landinspektørarbejdet ved renoveringen af Stauning Havn i 2018.

Vi har stået for opmåling af eksisterende broer og terræn. 

Troldtekt i Troldhede

Vi har siden 2017 haft et løbende samarbejde med Troldtekt. Vi har i 2021 afsat en ny læssehal.

Vi har stået for lokalplan, situationsplan, bygningsafsætning, ledningsregistrering, matrikulære arbejder og skelafsætning. 

Rækkehuse på Fanø

Vores to afdelinger er beliggende i Herning og Skjern, men vi laver landinspektørarbejde i hele landet. I 2018 stod vi for alt landinspektørarbejdet i forbindelse med opførelsen af nye rækkehuse på Fanø.

Vi har stået for afsætning af veje, ledninger og bygninger.

Tarp ved Esbjerg

Opførelse af 13 nye rækkehuse på Tarp Byvej i 2018.

Vi har stået for udstykning, bygningsafsætning, tinglysning af deklarationer mv.

Omdannelse af slagterigrunden Skjern

Omdannelse af slagterigrunden i Skjern er godt i gang. Både Skjern Bykirke og AktivitetsCenter Skjern er overdraget til de nye ejere i 2018.  

Vi har stået for situationsplaner, afsætninger og udstykninger.

 Ny butik i Troldhede

Opførsel af ny købmandsbutik i Troldhede. Projektet startede i 2015 og blev færdiggjort i 2018.

Vi har lavet situationsplan, lokalplan, udstykning og bygningsafsætning.  

Ejerlejligheder i Esbjerg

Nye beboelseslejligheder opført på Kronprinsensgade i Esbjerg 2018.

Vi har stået for situationsplan, skelafsætning, bygningsafsætning og ejerlejlighedsopdeling.

Danmarksgade i Skjern

6 nye lejligheder på Danmarksgade i Skjern blev færdiggjort i 2018. 

Vi har stået for situationsplan, udstykning, bygningsafsætning og ejerlejlighedsopdeling. 

Lejligheder ved Herning 

Vi har i 2017 stået for alt landinspektørarbejde omkring opførelsen af 24 lejligheder i Lind Hovedgade.

Vi har stået for situationsplan, bygningsafsætning, sammenlægning, skelafsætning og ejerlejlighedsopdeling. 

Myrtueparken i Esbjerg

Vi har i 2017 stået for alt landinspektørarbejde omkring opførelsen opførsel af 16 nye rækkehuse.

Vi står for udstykning, bygningsafsætning, tinglysning af deklarationer mv.

Kunstpavillon i Videbæk

Opførsel af kunstpavillonen i Videbæk blev færddiggjort i 2017.

Vi har lavet lokalplan, situationsplan, skelafsætning, udstykning samt bygningsafsætning.

Drejet i Snejbjerg

Opførsel af 19 nye rækkehuse på Drejet i Snejbjerg ved Herning i 2017.

Vi har stået for situationsplan og bygningsafsætning. 

 
Byparken i Skjern

Vi har i perioden 2015-2017 stået for udarbejdelsen af situationsplan, skelafæstning, udstykning samt afsætning af rækkehuse og punkthuse. 

Uranusvænget i Esbjerg

I 2015 har vi stået for landinspektørarbejdet i forbindelse med opførelsen af 16 ny boliger på Uranusvænget i Esbjerg

Vi har stået for udstykning, bygningsafsætning, tinglysning af deklarationer mv.  

 

Isværket i Esbjerg

Opførelse af isværket i Esbjerg er afsluttet.

Vi har stået for afsætning af pæle til fundering, fundamentet og elementerne.

Mærsk Training  i Esbjerg

Opmåling af flatform til brug for nyt projekt

Opmålingen blev udført i sommeren 2015

 Vi har kontrolmålt platformen i 2017

Opmåling af Videbæk Kirkegård

Vi har i 2016 stået for en totalopmåling af hele kirkegården.

Vi har opmålt alle gravpladser og urnepladser samt alle tekniske installationer og bygninger.

Derudover har vi påført numre på de enkelte gravsteder.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Udvidelse af Skjern Bank Arena i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter blev påbegyndt i efteråret 2014.

Vi har stået for opmåling af søjler og eksisterende vægge samt for selve afsætningen.  

Den nye Skjern Bank Arena blev indviet i august 2015 .

Innovest i Skjern

Opførelse af Innovest i Skjern er afsluttet. Bygningen blev indviet i september 2015.

Vi har stået for afsætning af elementer, søjler, beslag til vinduer, facader, belægning mv.

ABC i Tarm

Tilbygning til ABC i Tarm.

Vi har stået for arealoverførsel og skelafsætning.

Satellitten i Ringkøbing

Instituationen Skælbæk Centret Satellit Holmelunden skal have nye lokaler.

V har i efteråret 2014 stået for afsætningen af bygningerne.

Bro over Vordgod å

Den gamle bro blev fjernet i september 2014. Vi står for afsætningen af den nye bro.

Broen blev færdig i foråret 2015.

Udstykning af 9 byggegrunde i Ringkøbing

Vi har udstykket 9 byggegrunde ved Smørblomsten i Ringkøbing.

Derudover har vi stået for projektering af veje, ledninger, vendepladser mv.

Projektet er påbegyndt i sommeren 2014.

Lambæk Vandværk

Lambæk Vandværk ved Mourier Pedersens Plantage. Vandværket er ca 1400 m², og forventes færdigt i slutningen af 2014.

Vi har afsat veje og bygninger samt udstykket grunden.

Vindmøller í Troldhede

Vi har bistået med projekteringen ved udarbejdelse af kortbilag og lodsejerlister.

Vi har lavet situationsplaner, udstykninger, afsætning af møller, veje og teknik, tinglysning af deklarationer om vingeslag og veje mv.

 
Nye lagerhaller til Vestjyllands Andel i Borris.

Vi har stået for opmåling af koter samt afsætningen.

Hallerne blev afsat vinteren 2013/2014.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt. Læs om hvordan vi gemmer dine oplysninger under privatlivspolitik.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Du kan ændre hvilke typer cookies du accepterer ved at trykke på 'Indstillinger'. Om cookie-politikker
Nej tak
Accepter cookies