Tlf.: 9735 3033 eller 2629 2863
Skjern: Erhvervsparken 11
Herning: Birk Centerpark 24

Skelafsætning og rådgivning om skelproblemer

Skelfastlæggelse kan kun udføres af en praktiserende landinspektør. Slutresultatet af en skelafsætning er en genetablering af et gammelt skel, ud fra de seneste registerede målinger til et skel i det landsdækkende register over ejendomsgræserne.    

En skelfastlæggelse tager udgangspunkt i de målinger der findes til skellet, i det register der hedder "Matriklen", som kun praktiserende landinspektører har adgang til.
Registeret "Matriklen" består af to dele, en protokol og det inddeksvisende matrikelkort:

Matrikelkortet er et inddeks kort. I og med at matrikelkortet er et inddeks kort, betyder det at det ikke er målfast, da det er blevet forvansket i forbindelse med digtaliseringen, hvor små lokale målinger for de enkelte ejerlav skulle samles i et landsdækkende kort. Denne forvanskning er årsagen til, at det i nogle tilfælde ligner, at skellet ligger forkert evt. gennem en bygning, når et ortofoto ligges på som bagrundskort, og derfor skal man ikke stole på matrikelkortet. Ved en skelfastlæggelse vil man istedet genfinde de gamle lokale målinger der har været på en ejendom, for på den måde at genafsætte skellet. 

I protokollen er alle matrikulære forandringer på en ejendom igennem tiden registreret og dermed kan gamle målinger til skellet genfindes og de gamle mål vil kunne genafsættes, såfremt målingerne stemmer overens med de faktiske forhold på stedet. Såfremt de seneste målinger ikke stemmer overens med de faktiske forhold i marken, vil der skulle ske inddragelse af naboen for at finde ud af om skellet vil kunne genafsættes eller om skellet skal ændres eller enten ved en arealoverførsel eller en ejendomsberigtigelse, som afhængiger af den pågælende situation. Et udfald af en skelfastlæggelse kan også være at parterne ikke kan opnå enighed om skellets beliggenhed, og der må indkaldes til en skelforretning for at få belyst sagen. Såfremt én af parterne ved en skelfastlæggelse indkalder til en skelforretning kan hverken den praktiserende landinspektør der har udført skelfaslæggelsen eller firmaet som vedkommende er ansat i, forestå afholdelsen af en skelforretning. 

Der kan også forekomme situationer, specielt på landet, hvor der ikke findes mål til skellene, hvor udgangspunktet vil være de faktiske forhold, eks. et gamelt læhegn.  

Skelafsætning er hensigtsmæssig i flere forskellige sammenhænge:

  • Ved alle former for til- og nybygning der er forholdsvis tæt på skel
  • Ved etablering af hegn og planting af hæk  
  • Ved ejendomshandel 
  • Ved indgåelse af aftaler f.eks. oversigts- og færdselsrettigheder 
  • Før afholdelse af hegnssyn 

De fleste af byggelovens bebyggelsesregulerende bestemmelser knytter sig i større eller mindre omfang til skellet. Derfor bør man i forbindelse med et byggeri der skal placeres tæt på skel altid få foretaget en skelafsætning. 

Kommunernes tekniske forvaltninger stiller ved udstedelse af byggetilladelser ofte krav om, at nyt byggeri afsættes i forhold til skel, og det er altid grundejeren selv, der er ansvarlig for, at byggeriet overholder gældende afstands- og højdekrav mod skel.

Send os en besked!

Så kontakter vi dig hurtigst muligt. Læs om hvordan vi gemmer dine oplysninger under privatlivspolitik.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Du kan ændre hvilke typer cookies du accepterer ved at trykke på 'Indstillinger'. Om cookie-politikker
Nej tak
Accepter cookies